Настройки на бисквитките
Вашите права

Нашият сайт използва "бисквитки", малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство, за да подобри потребителското изживяване. Тези файлове са безвредни и са от решаващо значение за поддържането на безпроблемна среда за пазаруване.

Използването на бисквитки от наша страна е в съответствие с чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и чл. 6, параграф 1, буква е от ОРЗД.

Предпочитате да не използвате бисквитки?

Можете да се откажете, като настроите браузъра си да ви предупреждава за опити за съхранение на бисквитки. Отказът може да повлияе на функционалността на сайта.

Поверителността на личните Ви данни е наш приоритет, а удобството Ви при навигацията в сайта е наша цел.

Строго необходими

Искаме да ви информираме за "строго необходимите" бисквитки, които са неразделна част от нашата платформа. С достъпа си до нашия сайт вие по същество приемате тези бисквитки, тъй като те са от основно значение за правилното функциониране на нашите услуги и са задължителни в нашите системи.

Тези основни бисквитки осигуряват сигурно и непрекъснато преживяване, като поддържат основни функции и запазват целостта на работата на нашата платформа.

SkyPrime Platform: Осигурява основните функционалности, с които взаимодействате пряко, като гарантира надеждно и ефективно пътуване на потребителите.

SkyPrime Analytics: Защитава стабилността на платформата, като следи показателите за производителност и анализира взаимодействията на потребителите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Тези "бисквитки" не проследяват лична информация и служат само за осигуряване на безпроблемно и сигурно онлайн изживяване. Поради съществената си роля те остават активни, за да поддържат отличната работа, която очаквате от нашата платформа.

Ефективност

Ограничаването на бисквитките може да намали функционалността на сайта. Използваме бисквитки като Google Analytics, за да разберем поведението на посетителите и да подобрим работата ви, без да улавяме лична информация.

Приемането на тези бисквитки ни помага да осигурим по-гладко и по-сигурно пътуване на потребителите.

Функционалност

Деактивирането на бисквитките може да повлияе на работата на уебсайта. За по-голяма яснота използваме незадължителни бисквитки:

AddThis social sharing: Позволява лесно споделяне на съдържание в социалните медии.

Remember me: Безопасно съхранява данните за вход за бъдещи посещения.

Те подобряват вашето преживяване, като осигуряват ефективна навигация и персонализирани взаимодействия.

Таргетиране

Ограничаването на "бисквитките" може да попречи на оперативната ефективност на нашия уебсайт. Ние ценим прозрачността и искаме да ви информираме за някои незадължителни бисквитки, които влияят на вашето преживяване:

Facebook Ads: Адаптира рекламата въз основа на вашите предпочитания и взаимодействие.

Retargeting: Отново ангажира заинтересовани клиенти с подходящо съдържание.

Glami: Подобрява изживяването при пазаруване с персонализирано модно съдържание.

Тези "бисквитки" имат за цел да оптимизират вашето сърфиране и пазаруване, като предоставят съдържание, което отговаря на вашите предпочитания.

 1. Терминология за по – долу описаните Общи Правила за ползване на https://ruven-bg.com/, накратко наричан Уеб страница
  1. Съдържание – цялото съдържание (текстов и снимков материал) на Уеб страницата;
  2. Потребител – всеки един потребител, използващ Уеб страницатa;
  3. "РУВЕН ТРАНС" ЕООД с ЕИК 202865859 и седалище с. Драгиново, п.к. 4642 бул./ул. Иван Вазов № 1а - собственик на Уеб страницата;
  4. Бисквитки (Cookies) – метод, чрез който се съхранява информация локално в браузъра на Потребителя; представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация;
 2. Права и задължения на https://ruven-bg.com/
  1. https://ruven-bg.com/ се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за Защита на личните данни и да обработва и съхранява предоставените лични данни на потребителите, законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на Уеб страницата;
  2. https://ruven-bg.com/ се задължава да не разпространява личната информация на Потребителя на трети лица, без изричното му съгласие, освен в случаите на:
   1. разследване на жалби за извършени злоупотреби;
   2. съдебно разпореждане или призовка;
   3. некоректно поведение на Потребителя в Уеб страницата или извършването на злонамерени действия;
  3. https://ruven-bg.com/ се задължава да не събира, обработва или съхранява лични данни като:
   1. политически възгледи;
   2. расов произход;
   3. религиозни или философски убеждения или членуването в такива организации;
  4. https://ruven-bg.com/ си запазва правото да променя по всяко време структурата, съдържанието, дизайна или функциите на Уеб страницата, както и да прекратява достъпа до него, без предварително известие, при нарушение в Уеб страницата или злонамерено поведение от страна на Потребителя;
  5. Съдържанието на Уеб страницата е предмет на авторски права.Всяко използване на Съдържанието, което не е в разрез с Общите условия за ползване на Уеб страницата, е изрично забранено, без писменото разрешение на "РУВЕН ТРАНС" ЕООД;
  6. В случай че ползваните от Потребителя услуги, не отговарят на неговите изисквания или очаквания, https://ruven-bg.com/ си запазва правото да не носи отговорност за това. https://ruven-bg.com/ не дава гаранция, че Уеб страницата ще бъде с непрекъснат достъп или без технически проблеми. В следствие на ползването на уеб страницата, https://ruven-bg.com/ си запазва правото да не поема отговорност за нанесени вреди, или за пропуснати ползи. https://ruven-bg.com/ не поема отговорност, както и каквито и да е задължения за обезщетяване при възникнали преки или косвени, причинно обусловени и особени щети, свързани по какъвто и да било начин с достъпа или ползването на страницата;
  7. "РУВЕН ТРАНС" ЕООД не носи никаква отговорност, в това число наказателна, административна или гражданска, за ползването на Уеб страницата от страна на Потребителя по начин, който не отговаря на изискванията на Правилника, както и общовалидните изисквания на Закона;
  8. В Уеб страницата се съдържат препратки към други интернет страници, които са напълно независими от https://ruven-bg.com/, като Уеб страницатa не носи отговорност за неточността, изчерпателността или автентичността на информацията, описана във всяка една от тези страници;
 3. Права и задължения на Потребителя
  1. Потребителят на Уеб страницата има право да разглежда и използва по предназначение платформата, както и да използва Съдържанието, единствено, когато е запазено Авторското право на "РУВЕН ТРАНС" ЕООД и единствено за нетърговски цели. Използването на Съдържанието, без упоменаване на Авторските права, се позволява само чрез писмено разрешение от Собственика;
  2. Забранени са всички действия на Потребителя, които пречат на функционирането на Уеб страницата, както и тези, които биха могли да навредят върху авторитета на Уеб страницата или Собственика му. При подобно поведение от страна на Потребителя, "РУВЕН ТРАНС" ЕООД се задължава да предприеме съответните действия, за отстраняване на причинената щета, без предварително предупреждение;
  3. Уеб страницата си сътрудничи с трети страни - бизнес партньори, които предоставят на Потребителите авторски текстове, услуги, оферти и друга информация. Всеки Потребител има правото да ползва предлаганите от тях услуги, като в такива ситуации влизат в сила правилниците на отделните Уеб страници;
 4. Обработване на лични данни, при ползване на Уеб страницата или сключване на договор със Собственика за ползване на услуги от Уеб страницата
  1. Данни, които се обработват при използването на Уеб страницата:
   1. автоматично събирани технически данни, като IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате Уеб страницата;
   2. данни, получени чрез използването на Бисквитки (Cookies);
  2. Всеки Потребител носи отговорност за предоставената от него информация, ако тя е недостоверна или се отнасят за трети лица, без тяхното изрично съгласие, както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация. Ако Потребителят не иска тази информация да бъде събирана и обработвана, не е задължен да я предоставя. Всяко въвеждане на информация от Потребителя е доброволно;
  3. Всички лични данни и информация, които се съхраняват за потребителя, се изтриват след приключване на технологичния срок;
 5. Защита и обработване на лични данни
  1. Необходимо е обработване и съхранение на информацията, която ни предоставяте, с цел да се подобри съдържанието и функционалността на Уеб страницата, както и за анализ на тенденциите в интернет пространството.
   1. Тази информация се запазва за определен период от време, като са предприети нужните технически и организационни мерки против случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп от трета страна, изменение или разпространение, както и други незаконни форми на достъп и разпространение;
  2. При всяко посещение на Уеб страницата, Потребителят се идентифицира като такъв, чрез IP адрес. IP адресът представлява поредица от четири числа и обозначава интернет адреса, откъдето Потребителят осъществява достъп до Уеб страницата, насочва към интернет доставчика и може да бъде проследен от всеки, който направи търсене по него;
 6. Cookies (Бисквитки), Google Analytics, Социални мрежи
  1. Бисквитките създават анонимна статистика за предпочитанията на Потребителя, както и за неговото поведение в Уеб страницата. Чрез тях Уеб страницата прави анализ на трафика и оптимизира съдържанието. Бисквитките не свързват по никакъв начин влизането ви в Уеб страницата с Ваши лични данни. Използването им в Уеб страницата, запаметява определена информация, както и разграничава Потребителите един от друг;
  2. Видове бисквитки, които използваме:
   1. Аналитични бисквитки – бисквитки, чрез които се проследява посещаемостта на сайта и се анализира доколко потребителите на Уеб страницата работят лесно с нея (бисквитки на Google Analytics). Аналитичните бисквитки, дават информация като кои страници от сайта Потребителят посещава и какво устройство изпoлзва, за да разглeжда Уеб страницата и други анонимни данни. За Google Analytics се използва и анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца;
   2. Бисквитки за прецизно таргетиране – чрез тях се отсява информация, която е нерелевантна за Вас и не трябва да Ви бъде показвана. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др;
   3. Функционални бисквитки – бисквитки, които Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни;
  3. Използването на Google Analytics е с цел да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик;
  4. Информацията, събирана от горе посочените трети страни е производителност на сайта и анализ на посещенията - периодичност, дължина на посещението, географско положение (град/село);
 7. Приложимо право
  1. При неразрешени въпроси и възникнали спорове, всеки потребител има правото да представи пред българските съдилища и съответните компетентни органи, всички неуредени въпроси, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие;
  2. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство;