Ръководител на товари123456
Описание:

123123Тест тест 16.04.2020 – ресteteНие търсим добре подготвени, инициативни и мотивирани служители, които да допринесат за успеха на нашата фирма с професионалните си знания и личностни качества. През своята 10 годишна история RUVEN се утвърждава като един от лидерите в транспортирането на автомобили в Европа и Азия. RUVEN се радва на изключителна популярност и поддържа водеща позиция като предпочитана компания от Азиатските ни клиенти. В основата на успеха ни са нашите служители, които са и най-ценният ни ресурс. RUVEN подпомага индивидуалното развитие и най-добрата реализация на потенциала на хората. Работната среда на доверие и сътрудничество предоставя възможности за усъвършенстване на способностите на всеки един от нашите служители. RUVEN насърчава личния принос в планирането и управлението на кариерата. В нашата компания поддържаме диалог, даваме конструктивна обратна връзка и стимулираме служителите да изразяват свободно своите мнения и чувства. RUVEN уважава и цени различията и дава равен шанс на хората в неравностойно положение. Вашата етническа принадлежност, пол, възраст, религия или ориентация не са фактор при вземането на решение за наемането Ви на работа, нито за прогреса на кариерата Ви в RUVEN. Основните ценности, които RUVEN споделя са честност, почтеност и уважение към хората. Ние твърдо вярваме, че доверието, откритостта, професионализмът и гордостта от това, което вършим, са от изключително значение. Основните ни принципи на работа са тясно свързани с нашите ценности. Ние насърчаваме служителите да демонстрират лидерство, отговорност, работа в екип и по този начин да допринасят за цялостния успех на RUVEN. В RUVEN сме ангажирани към хората. Зачитаме човешките права на своите служители. Грижим се за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и конкурентни условия за работа. Ние подпомагаме развитието и най-добрата реализация на таланта на своите служители. Създаваме условия за работа, които да приобщават всеки един служител и да му дават равни възможности за развитие на неговите способности. RUVEN насърчава участието на служителите в планирането и управлението на тяхната работата. RUVEN предлага възможност за професионален старт в сферата на транспорта като за хора, които искат да работят професията шофьор, но нямат финаснова възможност да си платят курса и издаването на нужните документи или просто нямат нужния опит фирма RUVEN подпомага желаещите и провежда обучение за международни шофьори, както на бордови камиони така и за автовози. За повече подробности и информация се свържете с нас!

Потърси ни и ще ни откриеш